Thermoscan

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Groener wonen
Wilde weg
Isolatie

Groener wonen

Is zeker een uitdaging en misschien wel plicht om dit op wereldniveau aan te pakken, maar we kunnen hier persoonlijk ook wat in betekenen. En dat is goed mogelijk door middel van allerlei installatie- en bouwtechnische aanpassingen. Maar vaak is het dilemma nog het kosten en baten verhaal: ‘Ik wil wel investeren in maatregelen, maar de kosten zijn te hoog’.

Wilde weg

Bij het isoleren is het belangrijk dat u niet in “het wilde weg” aan de slag gaat, zonder te weten waar de werkelijke knelpunten liggen van uw gebouw. Door thermografisch onderzoek wordt duidelijk en visueel in beeld gebracht waar die knelpunten zitten en wat u hier het beste aan kunt doen. Het maken van een thermografisch rapport helpt u hier natuurlijk bij!

Isolatie

Slecht geïsoleerde gevels en daken en gebrekkige kierafdichting zijn de belangrijkste oorzaken van energieverlies, vocht- en tochtproblemen in gebouwen. Thermografisch onderzoek is een goedkope en snelle manier om die oorzaken op te sporen. De kosten van dit onderzoek verdienen zich snel terug doordat de energiebesparende maatregelen vaak makkelijk en goed zelf te doen zijn